Bạn hãy mời các bạn bè của bạn vào Hệ thống của chúng tôi để phát khuyến nghị
và sẽ nhận được nhiều lợi nhuận hơn. CÀNG NHIỀU KHUYẾN NGHỊ - CÀNG THÊM LỢI NHUẬN!

Phần mềm ADxXx để nhận các khuyến nghị

Thêm bạn - Thêm tiền $$$


Bạn bè có thể giúp bạn KIẾM THÊM TIỀN khi làm việc với hệ thống AdxXx Referral System của chúng tôi!

Cách thức hoạt động:


• Mỗi người dùng (bạn) khi đăng ký sẽ có một đường Link tham chiếu. Đường link này có trong Bảng điều khiển AdxXx của bạn.
• Tất cả những gì bạn cần làm là gửi đường link này để thu hút Webmaster mới tới phần Bạn bè của bạn (chủ của trang web người lớn).
• Người giới thiệu (bạn) sẽ nhận được +5% lợi nhuận vào khoản thu nhập hàng tuần từ lợi nhuận của người được giới thiệu (Ví dụ: từ người đăng ký thông qua đường link giới thiệu của bạn - Bạn bè của bạn).

Ví dụ: Người dùng X, người đang làm việc với AdxXx gửi đường Link giới thiệu tới một người bạn là Ông Y. Ông Y đăng ký vào hệ thống, nếu ông Y kiếm được $100 mỗi tuần, ông X sẽ nhận được 5% từ số $100 này, tương đương với $5

THÊM BẠN - THÊM TIỀN